Kategória: Obdobie: Lokalita:
#bitch#


"Nájdi srdce, ktoré ťa bude milovať v najhoršom a ruky,ktoré ťa budú držať v rom najslabšom momente tvojho života! ?? "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: Slovensko

#Adulinka#


"Začína to Ahoj, končí zobrazeno "

Obdobie: 21.storočie Svetadiel: Európa

#bitch#


"Nezaujima ma nikto okrem teba...Ale teba zaujímajú všetci okrem mňa.... "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: Slovensko

AnyKirsten


"Mám úctu k tým,ktorí si to zaslúžia. Môj úsmev patrí tým,ktorí ma sprevádzajú v každodennom živote. Moje priateľstvo je pre tých,ktorí mi dôverujú. Moje srdce patrí tým,ktorí ma milujú. Môj život tým,ktorí ma nikdy neopustia. "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -

AnyKirsten


"Pes je jediné stvorenie na svete,ktoré Vás miluje viac než seba. "

Obdobie: - neznáme - Svetadiel: - nezaradené -
Bookmark and Share
Reklama